ICT in het dagelijks leven

Het acroniem ICT (informatie- en communicatietechnologie) omvat alle technische middelen die worden gebruikt om informatie te verwerken en communicatie te vergemakkelijken, met inbegrip van computers, netwerkhardware, communicatielijnen en alle benodigde software. Met andere woorden, ICT bestaat uit informatietechnologie, telefonie, elektronische media en alle vormen van verwerking en overdracht van audio- en videosignalen, en alle controle- en beheerfuncties gebaseerd op netwerktechnologieën.

Internetdiensten

E-handel is een vorm van handel waarbij klanten producten kunnen bekijken en kopen online.

E-banking stelt gebruikers in staat controle te hebben over hun rekeningen (saldo en transacties bekijken), transacties van de ene rekening naar de andere, krediet betaling, shopping vouchers voor mobiele telefoons enz. De voordelen zijn tijdsbesparing (die anders in de rij zou staan), lagere servicekosten en toegang overal en altijd.

E-overheid – gebruik van informatietechnologie om het publiek een betere toegang tot overheidsinformatie te bieden.

ICT

E-learning 

E-learning bestaat uit alle vormen van leren en/of kennisoverdracht die gebaseerd zijn op elektronische technologieën. Deze term zal meestal worden gebruikt om leren en/of verspreiding van kennis zonder direct contact tussen leraar en leerling, waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT technologie.

De voordelen van e-learning  komen grotendeels overeen met het leren uit boeken, met dit verschil dat de boeken alleen in tekst en grafische vorm op papier beschikbaar zijn, terwijl e-learning materiaal beschikt over multimediafuncties en de mogelijkheid om colleges op afstand in realtime te volgen. Ter illustratie, artsen kunnen medische procedures observeren die op dat moment plaatsvinden in een ander studenten kunnen lessen bijwonen die op dat moment in een andere universiteit plaatsvinden.

Enkele voordelen voor studenten:

  • Adaptieve tijd, plaats en tempo van leren
  • Toegang en beschikbaarheid van onderwijs
  • Onbeperkte herhaling van colleges
  • Lagere onderwijskosten
  • Multimedia-omgeving (video, audio, tekst)
ICT

Virtuele gemeenschappen

De term “virtuele gemeenschap” omvat een groep mensen die communiceren via sociale netwerken, forums, IM-diensten, blogs. Wij noemen het een gemeenschap, omdat het een verzameling is van mensen die deelnemen aan een groep van hun interesses, en zo een virtuele gemeenschap vormen, omdat er geen sprake is van fysiek contact, maar van ICT-technologieën.

Sociale netwerken zijn gratis online diensten die gebruikers verschillende vormen van presentatie en communicatie. Enkele van de populairdere sociale netwerken zijn: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. 

Forum is een dienst waarmee gebruikers meningen kunnen uitwisselen. Het kan worden vergeleken met bulletin boards waarop deelnemers hun berichten achterlaten, terwijl anderen hun commentaar achterlaten. Voorbeelden van forums zijn: Reddit, TED Conversations.


MMO (Massive Multiplayer Online) zijn netwerkspellen, gespeeld door een groot aantal spelers via het internet. Een van de subgenres van MMO is een MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game), en de populairste vertegenwoordiger ervan is een spel genaamd “World of Warcraft”.